התמחות בשוק ההון וניירות ערך
 
 
החזרי מס, ייעוץ מס ועוד - שירות אישי ומקצועי
 
 
שירות וייעוץ לערוצי תקשורת ובידור

עוסק פטור

 

עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 100,000 ₪ לשנה.

מחזור לעניין זה הינו כל עסקאות העוסק למעט מכירת ציוד.

עוסק פטור לא יגבה מהלקוח מס ערך מוסף ולא ינכה מס תשומות בגין הוצאותיו ורכישותיו.

עוסק פטור יהיה פטור ממס (מס ערך מוסף בלבד) על עסקאותיו פרט לעסקאות מכירת מקרקעין ומכירת ציוד אשר ברכישתם נוכה מס תשומות. בעסקאות מסוג זה יהיה רשאי גם לנכות מס תשומות.

 

מי לא יכול להרשם כעוסק פטור :

חברות, אגודות שיתופיות, אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, עורך-דין, עורך פטנטים, רואה חשבון, שמאי וכן בעל מעבדה כימית או רפואית. רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.סוחר מקרקעין, מתווך מקרקעין סוחר רכב, מתווך רכב. בעל בית-ספר לנהיגה על פי רשיון שניתן לפי סעיף 15 לפקודת התעבורה, בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס.

מי שעיקר הכנסתו כשכיר ו/או גמלאי והכנסתו כעצמאי הינה מהבאים: מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע. בניית תפאורה או הכנתה. הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם. הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי. כתבנות או קצרנות. תרגום בכתב או בעל פה. כתיבה או עריכה. פישור, כהגדרתו בסעיף 79ג לחוק בתי משפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 או חברות בועדות שהוקמו על פי דין.

ישנם חריגים שיאושרו לעניין עוסק פטור.

מי שנרשם כעוסק מורשה אך מחזור עסקאותיו קטן מ – 100,000 ₪ ואינו רשום כאחד המקצועות לעיל, רשאי לפנות למנהל מע"מ ולבקש לשנות סיווגו לעוסק פטור.

 

עוסק פטור יגיש דוח חד שנתי למע"מ עד 31 לינואר בגין השנה שחלפה.

לא הוגש דוח כאמור, יוטל קנס.

עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבוניות מס.

עוסק פטור חייב בביטוח לאומי ובמס הכנסה ככל נישום אחר ולא קיימת התייחסות מיוחדת לסיווגו במע"מ כעוסק פטור.

(ישנה אפשרות לסיווג בביטוח לאומי אשר תקטין או תבטל החיוב בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות, על כך נדון בהמשך)

 

בנימה אישית מומלץ לא לזלזל בפתיחת תיק עוסק פטור, כאמור ההתייחסות במס הכנסה וביטוח לאומי הינה זהה כשל עוסק מורשה יחיד, הוראות ניהול ספרים חלות עליו והוא חייב בהנהלת חשבונות, הגשת דוחות שנתיים והצהרות הון.

 

אז לא לגשת לקנות קבלות וגמרנו...


פיתוח ואכסון    גרסת נייד