התמחות בשוק ההון וניירות ערך
 
 
החזרי מס, ייעוץ מס ועוד - שירות אישי ומקצועי
 
 
שירות וייעוץ לערוצי תקשורת ובידור

דיווח מקוון למע"מ PCN874

 

תיקון 37 לחוק מס ערך מוסף הינו צעד נוסף במלחמה כנגד חשבוניות פיקטיביות והון שחור.

עוסקים העונים על תנאים עליהם נפרט בהמשך יידרשו להגיש דוח מקוון ומפורט למע"מ חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת, בגין העסקאות וההוצאות בתדירות חודשית.

המהלך מאפשר למע"מ להצליב דיווחי ספקים ולקוחות ולזהות עסקאות שלא נרשמו בספרי העסק ו/או הוצאות שאינן כשרות.

 

 

החובה להגיש דוח מקוון ומפורט למע"מ תכלול את הבאים :

 1. עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 2.5 מיליון ₪ או שחלה עליו חובה לנהל הנהלת חשבונות כפולה ע"פ הוראות ניהול ספרים.

   

 2. עוסק אשר מחזור עסקאותיו עולה על 1.5 מיליון ₪ ואשר חייב לפי הדין בהכנת מאזן ובמינוי רואה חשבון מבקר או מבקר אחר כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות.

  באיחוד עוסקים, שותפויות, גם אם אחד השותפים עונה על התנאים בסעיף זה.

   

 3. מלכ"ר עם מחזור שנתי מעל 20 מיליון ₪.

   

 4. מוסד כספי עם מחזור שנתי מעל 4 מיליון ₪.

 

 

הדיווח המפורט למע"מ יכול להחליף את הדוח התקופתי ולבוא במקומו.

ניתן לקבל פטור ו/או לצאת מרשימת החייבים בתנאים מסוימים.

החובה כאמור חלה גם אם לא התקבלה דרישה מרשות המיסים.


פיתוח ואכסון    גרסת נייד